La Pineda, camping bungalow
parc de vacances mediterrani, PARK POOL SPA

Avís Legal - versiķ 2017.09

Condicions de contractaciķ


CĀMPING LA PINEDA DE SALOUŽ - Camping & Bungalow Park
CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIĶ I RESERVA

1.- Introducciķ
1.1.- Aquestes Condicions Generals de Contractaciķ tenen per finalitat regular els serveis de contractaciķ i reserva dels productes d'allotjament turístic (cāmping, bungalow i mobil-home), o la compra i/o ús d'altres serveis que ofereix el cāmping La Pineda de Salou, cāmping públic, classificat de 2a C., núm. KT-000085, propietat de Gamite, S.A, amb domicili social a La Pineda (Tarragona), Ctra. de la Costa Tarragona a Salou, Km.5, societat inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 897, Foli 147, Full T6062, i CIF A-08219735 (en endavant el Cāmping), Tel. 977 37 30 80 i Fax 977 37 30 81. Els termes "client" i "usuari" s'usen aquí per referir-se a tots els individus i/o entitats que per qualsevol motiu accedeixin a les pāgines web del cāmping: www.campinglapineda.com, www.lapineda.com i www.bungalowslapineda.com, o usin els serveis de contractaciķ i reserva de l'oferta d'allotjament i instalˇlacions del Cāmping La Pineda de Salou.
1.2.- La utilitzaciķ d'aquests serveis, suposarā l'acceptaciķ plena i sense reserves i la validesa de tots i cadascun dels termes i/o Condicions Generals que es consideren automāticament incorporats al Full d'Entrada i Inscripciķ al Cāmping o al contracte que s'hi subscrigui, sense que calgui la seva transcripciķ escrita, recollides en la darrera versiķ actualitzada d'aquests Termes i/o Condicions Generals que es publicaran a les pāgines web del Cāmping i Tarifa de Preus del Cāmping exposada al taulķ d'anuncis de l'Oficina de Recepciķ. Per aixō, el titular de la reserva i/o factura haurā de consultar les tarifes aplicables i les condicions i normes d'aquesta pāgina amb anterioritat a l'accés i/o ús dels serveis.

2.- Ús dels serveis
2.1.- Els clients es comprometen a utilitzar les instalˇlacions d'acord amb la Llei, els bons costums i l'ordre públic, així com en el que es disposa en aquestes Condicions de Contractaciķ. Per tant, queden obligats a no usar els allotjaments i serveis amb fins o efectes ilˇlícits i/o contraris al que s'estableix en aquests Termes i/o Condicions Generals de contractaciķ, lesius de drets i/o interessos a tercers o que, de qualsevol manera, puguin malmetre les instalˇlacions i serveis del Cāmping o la seva imatge. El titular de la factura i/o representant legal serā el responsable dels fets comesos pels seus fills/as o persones menors d'edat inscrits durant la seva estada en el Cāmping. En cas d'accedir als allotjaments i instalˇlacions amb una autocaravana o vehicle a motor el conductor i/o propietari haurā de facilitar i disposar de la corresponent llicčncia de circulaciķ, de l'asseguranįa obligātoria de vehicles que estableix l'actual legislaciķ i una pōlissa d'asseguranįa en vigor que cobreixi els danys propis derivats de riscos climatolōgics i extraordinaris del vehicle autoritzat a pernoctar en el Cāmping. No s'accepten gossos de l'1 al 20 d'Agost.
2.2.- Les persones usuāries i/o allotjades al Cāmping han d'exhibir el corresponent Resguard d'Entrada i/o Targeta d'Identificaciķ a peticiķ del personal del Cāmping o al control d'accés, i han de complir i respectar el Reglament de Rčgim Interior on es regulen els drets i deures dels clients. També respectar especialment les normes de seguretat vial i senyals de circulaciķ de vehicles del Camping, l'horari de silenci nocturn i la recollida i selecciķ de brossa entre d'altres aspectes, orientats a evitar accidents, afavorir la convivčncia i la qualitat del servei. Normes Generals i disposicions particulars que s'exposen a l'Oficina de Recepciķ.
2.3.- La Direcciķ, per causes de forįa major, imprevistes, inevitables o en funciķ de l'ocupaciķ, podrā tancar, sense avís previ, zones, serveis i instalˇlacions del Cāmping i, en benefici dels usuaris o quan existeixin raons justificables, podrā modificar unilateralment, en qualsevol moment, els serveis prestats, o les Condicions d'operativitat, tčcniques i d'ús dels serveis i instalˇlacions. Així mateix, els usuaris, a fi i efecte de millorar el servei i establir un nivell de qualitat ōptim, podran suggerir aquelles modificacions que creguin útils, posant-se en contacte amb els responsables del Cāmping a través de l'adreįa de correu electrōnic: admon@campinglapineda.com.
2.4.- El client i/o usuari declara que és major d'edat (18 anys) i que gaudeix de la capacitat legal necessāria per contractar els productes i serveis que presta el Cāmping en tots els canals de venda i/o distribuciķ. Tota la informaciķ que el client i/o usuari proporcioni al Cāmping per formalitzar la seva inscripciķ i registre, reserva de places o per usar els llocs web del Cāmping serā veritable, precisa i completa.

3.- Cāmping
3.1.- El nombre de places de cāmping (parcelˇles) a reservar per dia sķn limitades, per tant recomanem que efectueu les reserves tan aviat com sigui possible. No s'acceptarā cap animal de companyia d'una raįa considerada potencialment perillosa o que no sigui un animal domčstic, caldrā tenir-lo permanentment lligat i mai no podrā estar sol, essent el propietari el responsable de les molčsties i perjudicis que pogués ocasionar. El propietari haurā d'inscriure i presentar a la Recepciķ la documentaciķ exigible, tant governativament com sanitāriament que estableix la legislaciķ vigent (L.10/1999 de 30-07-99).
3.2.- Un cop rebuda la reserva i acceptada la corresponent paga i senyal, la hi confirmarem per escrit o per e-mail; confirmaciķ que haurā de presentar el dia d'arribada i que constitueix el comprovant de la seva reserva. La quantitat rebuda com a paga i senyal de la reserva es considera una quantitat lliurada a compte de l'import total de l'estada al Cāmping, és a dir, ES DESCOMPTARĀ DEL TOTAL A PAGAR de la factura del Cāmping, un cop descomptats, en cas de produir-se, les despeses bancāries i d'administraciķ.
3.3.- La parcelˇla reservada restarā a disposiciķ del client a partir de les 12 hores i la sortida del cāmping haurā de fer-se abans de les 12 hores; si es realitzés amb posterioritat suposaria el pagament d'un dia addicional. La reserva es mantindrā fins les 22 hores del dia d'arribada previst.
3.4.- Suposant que l'arribada fos posterior a la data d'entrada (sempre prčvia comunicaciķ al Departament de Recepciķ) i/o la sortida fos anterior a la data contractada o reservada, s'abonarā tota l'estada indicada a la confirmaciķ de la reserva i/o justificant d'entrada; en conseqüčncia amb la tarifa a forfait i en les ofertes caldrā pagar la factura corresponent a la totalitat de l'estada contractada o reservada.
3.5.- Les dates d'entrada i de sortida estipulades en la confirmaciķ de la reserva i/o justificant d'entrada no poden canviar-se ni sķn reemborsables amb la tarifa a forfait i en les ofertes. No s'ofereixen reemborsaments/descomptes per inclemčncies del temps, les arribades tardanes ni les sortides anticipades.
3.6.- L'ocupaciķ māxima per parcelˇla és de 6 persones i les caravanes i autocaravanes de més de 5,50 metres de longitud només podran instalˇlar-se a les parcelˇles de la zona central de mides i superfície idōnia per emplaįar la caravana o autocaravana dins dels límits de la parcelˇla. En els desplaįaments amb vehicles de més de 2,50 metres d'altura el conductor adoptarā les precaucions necessāries per evitar xocs o altres sinistres i per accedir o sortir de la parcelˇla assignada haurā de circular sempre pels carrers laterals situats a l'esquerra i dreta de l'entrada al Cāmping.
3.7.- En temporada Alta no s'accepten reserves anticipades amb una estada inferior a 3 nits, en temporada Mitjana mínim de 2 nits i la resta de temporades 1 nits, excepte promocions, ponts i esdeveniments especials.
3.8.- No podrā reservar-se una plaįa determinada del Cāmping, només s'haurā d'especificar el tipus de parcelˇla i si és per a tenda, caravana o autocaravana. La plaįa de cāmping l'assigna l'Administraciķ del Cāmping el dia d'arribada.
3.9.- El client i/o titular de la reserva haurā d'acreditar tant la seva identitat com la dels seus acompanyants, mitjanįant la presentaciķ dels DNI o passaports vālids, i signarā els documents necessaris per a la seva inscripciķ i registre. Tots els clients allotjats al Cāmping comprenen i accepten les Condicions Generals de Contractaciķ i les Normes Internes del Cāmping, documentaciķ exposada a l'Oficina de Recepciķ.

4.- Bungalows i Mobil-Homes
4.1.- El preu per nit comprčn totes les persones indicades a la confirmaciķ de reserva i parking per un cotxe. Tot vehicle extra haurā de pagar el corresponent suplement.
4.2.- No és permčs un nombre superior de persones (inclosos nens) al que s'indica com a capacitat māxima de cada mena d'allotjament. Tampoc no es permeten gossos o d'altres animals.
4.3.- El dia d'arribada l'allotjament reservat estarā disponible a partir de les 16 hores. El dia de sortida l'allotjament s'haurā de deixar lliure abans de les 10 hores, si es fa amb posterioritat suposarā el pagament d'un dia addicional. De no presentar-se abans de les 22 hores del dia d'arribada, la Direcciķ es reserva el dret d'anulˇlar-la i destinar el dipōsit rebut com a pagament de les despeses de gestiķ i anulˇlaciķ.
4.4.- En el supōsit que l'arribada fos posterior a la data d'entrada contractada (sempre prčvia comunicaciķ al Departament de Recepciķ) i/o la sortida fos anterior a la data contractada o reservada, s'abonarā tota l'estada indicada a la confirmaciķ de la reserva i/o justificant d'entrada; per tant, amb la tarifa a forfait i en les ofertes, caldrā pagar la factura corresponent a la totalitat de l'estada contractada o reservada.
4.5.- En arribar al Cāmping cal fer, en targeta/efectiu, un dipōsit de 90 euros, com a fianįa de possibles desperfectes que es poguessin ocasionar. Aquesta fianįa serā retornada una vegada comprovat l'estat i existencia de tot l'equipament de l'allotjament ocupat en les 48 hores següents al dia de sortida. Quan hi arribin, el seu allotjament estarā net, en sortir haurā de deixar-lo en perfectes condicions. La neteja final del bungalow no estā inclosa en el preu i, en cas de no realitzar-la, el client haurā de pagar 25 euros.
4.6.- Una cop rebuda la reserva i acceptada la corresponent paga i senyal la hi confirmarem per escrit o per e-mail, confirmaciķ que haurā de presentar el dia d'arribada i que constitueix el comprovant de la seva reserva. La quantitat rebuda com a paga i senyal de la reserva es considera una quantitat lliurada a compte de l'import total de l'estada, és a dir, ES DESCOMPTARĀ DEL TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA, un cop descomptades, en cas de produir-se, les depeses bancāries i d'administraciķ.
4.7.- L'estada mínima en temporada Alta (31-07 / 25-08) és de 3 nits per als tipus A, B2 i C1, i de 2 ķ 3 nits per als tipus B1, C2 i C5; de 4 de la tarda (entrada 16 hores) a 10 del matí (sortida 10 hores). En temporada Mitja i Setmana Santa un mínim de 2 o 3 nits segons tipus de bungalow i la resta de temporades: 1 o 2 nits, excepte Ponts i Promocions.
4.8.- Les dates d'entrada i de sortida estipulades a la confirmaciķ de la reserva i/o justificant d'entrada no poden canviar-se ni sķn reemborsables amb la tarifa a forfait i en les ofertes. No s'ofereixen reemborsaments/descomptes per inclemčncies del temps, les arribades tardanes ni les sortides anticipades.
4.9.- El client i/o titular de la reserva haurā d'acreditar tant la seva identitat com la dels seus acompanyants mitjanįant la presentaciķ dels DNI o passaports vālids i signarā els documents necessaris per a la seva inscripciķ i registre. Tots el clients allotjats en un bungalow o mobil-home, comprenen i accepten les Condicions Generals de Contractaciķ i les Normes Internes del Cāmping, documentaciķ exposada a l'Oficina de Recepciķ. El croquis i la descripciķ dels diferents models de bungalows i mobil-homes no constitueixen un document contractual.

5.- Forma de Pagament
5.1.- El titular de la reserva i/o factura es compromet a satisfer, el dia d'arribada, en el moment de formalitzar la seva inscripciķ a Recepciķ, l'import total de la factura corresponent al període reservat o contractat.

6.- Modificacions, Anulˇlaciķ de Reserva i Devolucions
6.1.- Les dates d'entrada i de sortida estipulades a la confirmaciķ de la reserva i/o justificant d'entrada no poden canviar-se ni sķn reemborsables. Sempre cal verificar l'e-mail de confirmaciķ de la reserva i, en cas d'identificar alguna errada, l'usuari ho ha de comunicar abans de 48 hores al Cāmping i el Departament de Recepciķ farā el possible per esmenar-ho. Qualsevol canvi o modificaciķ d'una reserva confirmada estā subjecte al pagament de 10 € en concepte de despeses de gestiķ. Totes les reserves es confirmaran per escrit o per e-mail un cop rebut l'import de la reserva dins del termini establert. En cas contrari el Cāmping es reserva el dret d'anulˇlar la reserva sense avís previ.
6.2.- S'entén també com Anulˇlaciķ, la reducciķ del nombre de nits, el canvi de tipus d'allotjament o el canvi de titularitat.
6.3.- Les anulˇlacions de reserva s'hauran de comunicar sempre per escrit (fax 977 37 30 81) o per e-mail a clp@campinglapineda.com; indicant el nom del titular de la reserva i les dades bancāries o el número de la targeta de crčdit (si el pagament va ser realitzat amb targeta) del titular de la reserva, per tramitar la devoluciķ. Les anulˇlacions i reemborsaments sempre es tramitaran amb un abonament a la targeta de crčdit (si el pagament va ser realitzat amb targeta) o mitjanįant una transferčncia bancāria al compte del titular, previ cārrec de 25 € en concepte de despeses de gestiķ. Les devolucions s'efectuaran en el termini de 3 dies hābils següents a la data d'acceptaciķ i confirmaciķ de l'anulˇlaciķ o reemborsament mitjanįant abonament a la targeta de crčdit o transferčncia bancāria del titular.
6.4.- En les anulˇlacions de reserva solˇlicitades amb una antelaciķ superior a 7 dies de la data d'arribada, es procedirā a la devoluciķ del 100% de l'import de la reserva, perō s'aplicarā un cārrec de 25 € en concepte d'indemnitzaciķ per despeses de gestiķ.
6.5.- Les anulˇlacions de reserva solˇlicitades amb una antelaciķ inferior a 8 dies de la data d'arribada estipulada a la reserva, comportaran la pčrdua del 100% de la quantitat lliurada.
6.6.- La no ocupaciķ de la parcelˇla o mobil-home reservat i/o contractat, comportarā la pčrdua del 100% de la quantitat pagada.

7.- Dret de Modificaciķ dels Termes i Condicions Generals de Contractaciķ
7.1.- El Cāmping es reserva el dret a actualitzar la informaciķ sobre ofertes, tarifes, productes, serveis o qualsevol altra dada rellevant i a realitzar canvis en qualsevol moment en els nostres webs, així com en aquestes Condicions Generals, en la forma que es consideri convenient, i s'informarā els usuaris de les modificacions efectuades a través dels webs del Cāmping i del taulķ d'anuncis de l'Oficina de Recepciķ.

8.- Dret de Propietat, Responsabilitat i Vincles
8.1.- Tots els continguts dels llocs web www.campinglapineda.com i www.bungalowslapineda.com (incloent-hi sense carācter limitatiu, la seva presentaciķ de productes i serveis, textos, imatges, marques, logotips, arxius de software, combinacions de colors, així com l'estructura i descripciķ dels seus continguts), sķn propietat de Gamite, S.A. o dels seus proveīdors i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intelˇlectual i industrial.
8.2.- El Cāmping no garanteix la continuītat del funcionament dels webs, ni que aquests estiguin operatius i disponibles en tot moment.
8.3.- El Cāmping no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informātics i introducciķ de virus existents a la xarxa, derivats de la navegaciķ per Internet necessāria per a l'ús dels webs.
8.4.- La inclusiķ de vincles o enllaįos a d'altres webs no implica que el Cāmping promocioni, avali o garanteixi aquest lloc web. Els vincles o enllaįos que inclouen els webs del Cāmping només sķn oferts com a referčncies informatives sense cap mena de valoraciķ sobre els continguts, propietaris o serveis i productes oferts des d'aquests, ni és responsable del seu contingut.

9.- Llei aplicable i Jurisdicciķ competent
9.1.- Qualsevol controvčrsia sorgida de la interpretaciķ o execuciķ d'aquestes Condicions Generals de Contractaciķ i Reserva, així com la relaciķ que sorgís entre l'usuari i el Cāmping s'interpretarā sota la Legislaciķ espanyola, tots els clients i usuaris s'hi sotmeten amb renúncia expressa al seu fur o a qualsevol d'altre que, en el seu cas, els pogués correspondre, a la competčncia dels Jutjats i Tribunals de Tarragona capital.

versiķ 2017.09
Palmira

CAMPING LA PINEDA DE SALOU

Carretera de la Costa Tarragona a Salou, Km.5
43481 LA PINEDA - Tarragona
COSTA DAURADA - España

tel: (0034) 977 37 30 80
fax: (0034) 977 37 30 81
info@campinglapineda.com

Lat: 41:05:18N (41.0884)
Lon: 1:10:58E (1.1827)

Cāmping La Pineda de SalouŽ , és des de 1970 un establiment turístic propietat de Gamite, S.A., inscrit en el Registre d' Empreses i Activitats Turístiques de la Generalitat de Catalunya, amb el núm KT-00085 i classificat com cāmping públic de 2Ē. categoria.