Procés de reserva

 • La reserva es podrà realitzar directament al nostre web campinglapineda.com, amb disponibilitat i preus en línia amb possibilitat de pagar amb targeta de crèdit o dèbit Visa o MasterCard amb servidor segur o per transferència bancària, i també per telèfon.
 • El pagament per confirmar les reserves serà de:

o Reserves Bungalous i Mobil Homes: 25% del total 

o Reserves d’Ofertes: 50% del total

 • La no realització del pagament abans de la data indicada en el pressupost o document de la reserva suposarà l’anul·lació de la mateixa.
 • Un cop rebut l’abonament corresponent li confirmarem la seva reserva per correu electrònic. Aquesta confirmació constitueix el comprovant de la seva reserva, i s’haurà de presentar a Recepció el dia de l’arribada.
 • La quantitat rebuda es considera un lliurament a compte de l’import total de l’estada, i es descomptarà del total a pagar de la factura, un cop descomptats en cas de produir-se, les despeses bancàries i d’administració.
 • La reserva de Mobilhome o Bungalow es mantindrà fins a les 12:00 del dia següent a la data d’entrada. Passat aquest termini, el Càmping es reserva el dret de tornar a ocupar-lo.

Modificacions i anul·lacions

 • S’ha de verificar l’e-mail de confirmació de la reserva, i en cas d’observar algun error, l’usuari ha de comunicar-ho abans de 48 hores al Càmping.
 • Les anul·lacions de reserva s’hauran de comunicar sempre per escrit (fax 977.373.081) o per correu electrònic a clp@campinglapineda.com; indicant el nom del titular de la reserva, número i data de confirmació de la reserva, període reservat i dades bancàries o número de la targeta de crèdit (si el pagament va ser realitzat amb targeta) del titular de la reserva. Les devolucions es tramitaran amb abonament a la targeta de crèdit (si el pagament va ser realitzat amb targeta) o mitjançant transferència bancària al compte del titular, previ càrrec de 30 € en concepte de despeses de gestió. En les reserves fetes durant la temporada 2020 s’aplicarà una reducció de 15 € en les despeses.
 • Les devolucions i reemborsaments s’efectuaran en el termini de 2 dies hàbils següents a la data d’acceptació i confirmació de l’anul·lació o reemborsament mitjançant abonament a la targeta de crèdit o transferència bancària al compte del titular.
 • Les anul·lacions amb una antelació superior a 4 dies de la data d’arribada, recuperaran el 100% de l’import de la reserva.
 • Les anul·lacions amb una antelació inferior a 5 dies de la data d’arribada, comportaran la pèrdua del 100% de la quantitat pagada.
 • La no ocupació del bungalou o mobil home reservat, comportarà la pèrdua del 100% de la quantitat pagada
 • Qualsevol modificació durant l’estada, tant del nombre de persones com dels dies reservats, es comunicarà immediatament a Recepció. En qualsevol cas, l’import mínim a facturar serà pel període de dies reservat i / o contractat. No s’ofereixen reemborsaments / descomptes per incidències del temps, les arribades tardanes ni les sortides anticipades.
 • Qualsevol canvi o modificació d’una reserva confirmada està subjecte al pagament de 15 euros de despeses de gestió, sense càrrec durant la temporada 2020.

Horaris

Els horaris d’arribada i sortida seran:

 • Dia d’arribada: El Bungalow o Mobilhome estarà disponible a partir de les 16 hores.
 • Dia de sortida: Dia de sortida: El Bungalow o Mobilhome es deixarà lliure i en perfectes condicions abans de les 10 hores. Si es realitza amb posterioritat, suposarà el pagament d’1 dia addicional.

Taxa turística i Fiances

 • La taxa turística és de 0,50 euros per persona i nit.
 • La taxa no està inclosa en la tarifa de l’allotjament, es facturarà juntament amb l’estada en un concepte a part i s’abonarà en el moment de formalitzar la inscripció.
 • S’estableix un import màxim corresponent a set nits per persona.
 • Estan exemptes de l’aplicació d’aquesta taxa les persones d’edat igual o inferior a 16 anys.
 • A l’arribada al Càmping s’ha d’efectuar un dipòsit de 100 euros mitjançant càrrec a una targeta de crèdit vàlida del titular de la factura com a fiança en garantia de possibles desperfectes que es puguin ocasionar. La dita fiança serà retornada un cop comprovat l’estat i existència de tot l’equipament de l’allotjament ocupat en les 48 hores següents al lliurament de claus el dia de sortida.

Normes importants

 • A l’arribada s’abonarà la totalitat de l’estada contractada, descomptant la part que s’hagi pagat en concepte de reserva.
 • El preu per nit comprèn totes les persones indicades a la confirmació de la reserva i un sol vehicle. Tot vehicle extra haurà de pagar el corresponent suplement.
 • En arribar, l’allotjament estarà net, i a la seva sortida haurà de deixar-lo en perfectes condicions.
  La neteja final del bungalow no està inclosa en el preu, i en cas de no realitzar-la el client haurà d’abonar 30 euros. La pèrdua de la clau comportarà el pagament de 10 euros.
 •  No es permet un nombre superior de persones (inclosos nens) a l’indicat com a capacitat màxima de cada tipus d’allotjament. Els menors de 10 anys hauran d’anar sempre acompanyats d’un adult responsable en totes les instal·lacions del Càmping, especialment a les piscines i parc infantil.
 • Les persones usuàries i / o allotjades al Càmping han d’exhibir el corresponent Resguard d’entrada i / o Targeta de identificació a petició del personal del Càmping o al control d’accés, i han de complir el Reglament de Règim Interior on es regulen els drets i deures dels clients
 • Totes les persones inscrites han de prendre les mesures addicionals de protecció necessàries per a mantenir i garantir la seva seguretat i es comprometen a complir les normes higièniques i de seguretat que regulin les Autoritats Governamentals.
 • S’han de respectar les normes de seguretat viària i senyals de circulació de vehicles del Càmping, l’horari de silenci nocturn, respectar els arbres, mantenir la zona del bungalou o mobilhome assignat neta de deixalles i col·laborar en la reducció i selecció dels residus generats utilitzant els contenidors / recipients de reciclatge senyalitzats i situats en diversos punts del Càmping, aspectes orientats a evitar accidents, afavorir la convivència i el medi ambient. Normes Generals i disposicions particulars que s’exposen a l’Oficina de Recepció.
 • El late checkout (sortida a les 15 hores), només estarà permès en temporada Baixa previ pagament del corresponent suplement i autorització de Recepció excepte Ponts i Esdeveniments, en funció de la disponibilitat.
 • En els bungalous i Mobil Homes no es permeten gossos o altres animals excepte al Bungalow B2 i C2 durant el període d’abril a finals de juliol i al setembre. Els animals han d’estar vigilats i sempre lligats i mai podran estar sols. El propietari haurà d’inscriure i presentar a Recepció la documentació exigible. No s’admeten races potencialment perilloses.
 • Està prohibit practicar jocs o esports perillosos, realitzar activitats il·legals, consumir substàncies prohibides o molestar els altres clients.
 • Les persones que vénen en qualitat de visitants, han de passar per recepció acompanyats del titular de la reserva, per dipositar la documentació dels visitants i abonar a l’entrada el preu de la visita. L’horari de visites és de 9h. a 21h.
 • Preus subjectes a disponibilitat i variables segons temporada i períodes d’estada.
 • Tota reserva encara que estigui confirmada, quedarà subjecta a la verificació de les dades introduïdes en la sol·licitud i / o formularis, i el Càmping podrà anul·lar la mateixa en cas d’error i/o incomplir les condicions generals de contractació publicades a la nostra pàgina web i exposades al tauler d’anuncis de Recepció.
 • Per evitar els danys per pluja intensa i vent fort en una tenda de campanya o un altre equipament de càmping, cal disposar de material adequat en bon estat, muntat i fixat correctament, resistent, impermeable i capaç de suportar una columna d’aigua de 4000 mm. a terra i en el doble sostre. Recomanem la utilització de material d’acampada de qualitat, adequat a les condicions del clima mediterrani i dissenyat per a 3 estacions
 • El client evitarà tota mena de sorolls i veus molestes i regularà el volum dels seus aparells sonors de manera que no causin molèsties als seus veïns. L’horari de descans és de 23:30 hores a 07:30 hores.
 • De 24:00 hores a 7:00 hores, es prohibeix la circulació de vehicles per l’interior del Càmping i el silenci ha de ser absolut.

RTC: KT-000085-84.  V.05-2020